نظرة العين

66 مشاهده

نظرة العين تتغير وتتحول

ساعات تكون بريئه وشفافه

وساعات تكون لئيمه وجرّاحه

ساعات تكون عشقانه و ولهانه

وساعات تكون ياسانه وحزنانه

ساعات تكون تتكلم وصدّاقه

وساعات تكون سرحانه وخدّاعه

ساعات تكون برّاقه ولمّاعه

وساعات تكون دمّاعه ونشفانه

نظرة العين تتغير وتتحول

نفرح…ونفرّح

نجرح… وننجرح

من نظرة العين

Be Sociable, Share!

ضمن تصنيف Uncategorized | لا تعليقات »

أضف تعليق:
*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash